Čeká vás v létě stěhování? Přinášíme vám tipy, jak na nic nezapomenout

Ne nadarmo se říká, že je lepší vyhořet než se stěhovat. A co teprve komplikace související se změnou trvalého pobytu, kdy narozdíl od běžného stěhování musíte měnit i doklady. V případě, že vlastníte řidičský průkaz, jste v penzi nebo podnikáte, tak počítejte s tím, že vám vyřizování zabere celé odpoledne. Samotná změna místa trvalého pobytu není tak náročná, jako změna dokladů s tím spojená. Na příkladu paní Bílé vám představíme, na co si dát pozor a v čem vám datová schránka ulehčí tento nezbytný proces. 

1.    S formulářem na místní úřad

Paní Bílá je OSVČ a vlastní datovou schránku pro fyzickou osobu. Právě se přestěhovala a chce si změnit trvalý pobyt. S tím souvisí i výměna dokladů a návštěva úřadů. První kroky míří na ohlašovnu v novém místě trvalého pobytu, tedy na obecní úřad, magistrát nebo úřad příslušné městské části. Zde musí vyplnit „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ a předložit např. nájemní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí. Zde zaplatí správní poplatek 50 Kč, odstřihnou paní Bílé růžek u občanského průkazu a dostane potvrzení o změně trvalého pobytu.  

Paní Bílá si poté musí zažádat o nový občanský průkaz, a to nejpozději do 15 dnů. O nový občanský průkaz jako vlastník datové schránky může požádat on-line a nemusí tak zbytečně čekat na úřadě. Nezbytnou podmínkou je, aby digitalizovaná fotografie a podpis, uložené v evidenci občanských průkazů nebo cestovních dokladů, nebyli starší než jeden rok. 

2.    Jste vlastník auta? Zpozorněte.
V tomto případě paní Bílá o změnu v řidičském průkazu žádat nemusí, jedná se pouze o nahlášení změny místa trvalého pobytu v registru vozidel. Registrační značka auta zůstane stejná, dojde pouze k doplnění údajů ve velkém technickém průkazů a dostane pouze nové osvědčení o registraci vozidla, tedy „malý“ technický průkaz. 

3.    Nezapomeňte na zdravotní pojišťovnu
Jedním z míst, kam musí paní Bílá změnu trvalého pobytu, je pojišťovna. Vůči ní má totiž tzv. ohlašovací povinnost a měla by tak učinit do 30 dnů. A to i v případě, že jsou všechny pojišťovny na základní registry napojené a tuto změnu ve většině případů provedou sami. Protože paní Bílá vlastní datovou schránku, může nahlášení změny jednoduše provést z domova a mimo úřední hodiny. 

4.    Finanční úřad to zvládne za vás
Finanční úřady se připojily k základním registrům, a tudíž není nutné změnu trvalého pobytu ohlašovat. Paní Bílé tak přijde pouze datová zpráva, která bude obsahovat veškeré informace o tom, pod kterou okresní správu finančního úřadu spadá i jaké jsou její povinnosti. 

5.    Změna sídla OSVČ
Paní Bílá měla jako sídlo podnikání uvedené místo trvalého pobytu. Díky propojení se základními registry se sídlo podnikání automaticky změní se změnou místa trvalého pobytu. Nemusí tak nikam psát ani osobně docházet. 

Jiná situace ale nastává, kdyby paní Bílá změnila sídlo svého podnikání mimo místo svého trvalého pobytu. V tomto případě by musela na živnostenský i finanční úřad, kde by tuto změnu musela nahlásit. Ale jako vlastník datové schránky by využila komunikaci s úřady on-line.

6.    Česká správa sociálního zabezpečení 

Stejně jako finanční úřad, tak i ČSSZ paní Bílé pošle datovou zprávu s oznámením, že změnu trvalého pobytu zpracovali a budou ji informovat o tom, pod kterou okresní správu sociálního zabezpečení nově spadá. Změnu by musela nahlásit pouze v případě, kdyby pobírala důchod. A to by mohla i v tomto případě udělat elektronicky pomocí datové schránky.  

Kromě toho bude paní Bílá muset nahlásit změnu trvalého pobytu například v bance, lékařům, věřitelům, provozovateli internetu nebo mobilnímu operátorovi. I v tomto případě nemusí nikam osobně chodit a změnu stačí nahlásit online. V případě, že by byla paní Bílá vedena jako uchazečka o zaměstnání, pobírala podporu v nezaměstnanosti nebo dávky v hmotné nouzi, změnu by musela hlásit na úřadu práce. 

Datová schránka vám jednoduše ušetří čas i stres při řešení komplikovaných situací, mezi které spadá i stěhování. Založit si ji může každá fyzická osoba zdarma na kontaktních místech veřejné správy – Czech POINTu, tedy místních úřadech nebo na poště. Založit si ji můžete i on-line – pomocí aktivované eObčanky nebo jiných prostředků elektronické identifikace (https://www.eidentita.cz). Vlastníci datových schránek mohou komunikovat s úřady prostřednictvím datových zpráv zdarma a úřady mají v případě, že vlastníte datovku, povinnost komunikovat výhradně skrze ni.