ČEZ Teplárenská získala společnost Teplo Klášterec, s. r. o.

Společnost ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ odkoupila 100% podíl ve společnosti Teplo Klášterec, s. r. o., provozující tepelné hospodářství v tomto městě. Prostřednictvím této akvizice posiluje ČEZ Teplárenská svoji pozici v oblasti centrálního zásobování teplem v České republice. Stávající cena za 1 GJ tepla se pro obyvatele Klášterce nad Ohří zvyšovat nebude, zůstane stejná jako dosud.

Teplo Klášterec, s. r. o., je etablovaná společnost se stabilní tržní a finanční pozicí. Zabývá rozvodem a prodejem tepelné energie pro potřeby ústředního topení a teplé užitkové vody prostřednictvím vlastní moderní infrastruktury systému centrálního zásobování teplem. ČEZ Teplárenská, jako nový vlastník, chce přitom udržet a v budoucnu dále zlepšovat vysoký standard kvality dodávek tepelné energie pro více než 5 000 domácností a řadu nerezidenčních objektů.
 
„Akvizice společnosti Teplo Klášterec, s. r. o., je v souladu s naším strategickým záměrem v oblasti tuzemského teplárenství. Díky ní se nám také podařilo více integrovat činnosti v rámci Skupiny ČEZ. Primární dodávky tepelné energie do Klášterce nad Ohří jsou totiž zabezpečovány z nedalekých Elektráren Prunéřov. Jsem velice rád, že ČEZ Teplárenská, a. s., bude zajišťovat tepelný komfort většině obyvatel tohoto města,“ poznamenal Vladimír Gult, předseda představenstva ČEZ Teplárenská, a. s. Jak dodal, 100% podíl ve společnosti Teplo Klášterec, s. r. o., získala ČEZ Teplárenská odkupem 100% obchodního podílu od dosavadních majitelů.
 
„Systém centrálního zásobování teplem představuje nejvýhodnější alternativu vytápění pro většinu domácností v Klášterci nad Ohří. Při výběru strategického partnera bylo pro nás klíčové, najít investora, který zajistí kontinuitu fungování, bude zárukou spolehlivých dodávek tepla pro zákazníky společnosti a bude pokračovat v dalším rozvoji společnosti. Jsem přesvědčen, že ČEZ Teplárenská toto splňuje,“ říká Zdeněk Šroubek, jeden z prodávajících. 
 
„Vedle modernizace infrastruktury považuji za kriticky důležité v dosavadním vývoji tepelného hospodářství v Klášterci nad Ohří velmi dobré vztahy, které se nám podařilo vybudovat s našimi odběrateli. V minulosti nedošlo k žádnému odpojení odběratelů a ani stížnostem na cenu tepelné energie. Jsem velice rád, že Teplo Klášterec s.r.o. skončí v rukou strategického investora“, doplňuje Mikuláš Malast, druhý z prodávajících.
 
Ota Schnepp