Chomutovské učiliště pomáhá zooparku

S příchodem nového školního roku se v zooparku studenti chomutovské Střední odborné školy energetické a stavební podílejí na výměně elektroinstalace v budově zázemí chovatelů losa evropského.  

V rámci praktické výuky provádějí žáci druhého a třetího ročníku demontáž stávající elektroinstalace. Po dokončení budou frézovat drážky pro kabeláž a provedou instalaci nových rozvodů včetně svítidel, vypínačů, zásuvek a jističů. Na pracovišti jsou vždy přítomni dva učitelé odborného výcviku. Zoopark zajistil veškeré podmínky k práci a žáci jsou vybaveni potřebnými ochrannými prostředky.  Z důvodu větší fyzické zátěže mají zkrácenou pracovní dobu.

„Velmi vítáme příležitost, kdy si naši žáci sáhnou na takzvaně špinavou práci a nevěnují se pouze výcvikovým modelům v učebně,“ uvedl učitel odborného výcviku Josef Kubelka.

Nová elektroinstalace bude během září dokončena.

http://zoopark.cz