Další odchovy plazů v teráriu chomutovského zooparku

Mezi nejvýznamnější letošní odchovy terária bezesporu patří odchov šesti mláďat blavora žlutého Pseudopus apodus, která se vylíhla v líhni v zázemí terária počátkem srpna. Šedavě zbarvená a tmavě příčně pruhovaná mláďata jsou naší chloubou. Jsme v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad jedinou zahradou, které se tento druh daří rozmnožovat. Poprvé to bylo v roce 2008. Za tento prvoodchov jsme získali v prestižní soutěži o Bílého slona 2. místo v kategorii odchov plazů. Během následujících let se nám odchov tohoto slepýšovitého ještěra podařilo několikrát zopakovat.

O mláďata blavorů je poměrně velký zájem. Naše mláďata našla nové působiště v řadě našich i zahraničních expozicích. Namátkou je to Zoo Praha, Zoo Wilhelma Stuttgart, Zoo Berlín, Přírodovědecká univerzita v Bratislavě atd. V letošním roce jsme 2 mláďata z loňského odchovu deponovali i do zoo v německém Erfurtu. Letošní mláďata jsou již zamluvena a v brzké době poputují do pražské a plzeňské zoo.

Vylíhla se nám další mláďata agamy hardún Laudakia stellio brachydactyla ze dvou dalších snůšek tohoto druhu. V letošním roce se nám tak podařilo odchovat celkem 25 mláďat agam.

Vzhledem k vysokým letošním teplotám a malé iniciativě suchozemských želv k páření a následovnému kladení vajec se nám v tomto roce podařilo odchovat pouze jedno jediné mládě želvy stepní Testudo horsfieldii. Také toto mládě brzy opustí naše terárium, aby udělalo radost novému majiteli.

http://zoopark.cz