Právě se nacházíte:

Elmontis s.r.o.

Počátky společnosti se datují již od roku 1990, kdy byla založena firma Jindřich Humr-Elmontis, v roce 2004 změnila svoji formu podnikání z fyzické na právnickou a to na společnost Elmontis s.r.o.. Společnost Elmontis s.r.o. v současné době realizuje své zakázky jak v sektoru občanské výstavby, tak i v průmyslových objektech. 

Pro bytová družstva, SVJ provádí firma například tyto práce: výměna HDV, elektroměrových skříní, instalace kamerového systému, domácích telefonů a satelitních rozvodů, opravy a montáž hromosvodu, montáž a údržba proti požárních přepážek. Jako prevenci proti požáru a poruchám, zajišťujeme vyčištění stoupaček dotažení spojů, kontroly zařízení – rozvodu elektro s následnou revizní zprávou.
Mezi naše zákazníky patří také řada domácností, kde při rekonstrukci bytu nebo bytového jádra provádíme také na klíč tj. vč. zednických, malířských, popř. úklidových prací.
Pro rodinné domy provádíme elektroinstalace jak u novostaveb, tak i v rámci částečné nebo úplné rekonstrukce domů, dle projektové dokumentace včetně poradenství při realizaci s možností změn, které zapracujeme do projektové dokumentace. 
 
Průmyslová elektroinstalace je nedílnou součástí každé nebytové výstavby, veřejné, polyfunkční. 
Rozvody elektrických, telefonních i počítačových sítí, montáže rozvaděčů a osvětlovacích soustav, instalace kanálů pro elektrické vedení, dodávky a připojení strojů a zařízení, instalace kamerového systému, EZS A EPS.
 
Firma dále zajišťuje rekonstrukci a servis veřejného osvětlení včetně možnosti zajištění leasingu na dodání a montáž LED osvětlení ve spolupráci se společností CSI LEASING. 
Výrobu rozvaděčů s příslušnou  certifikací od  EZÚ. 
 
Naším cílem je nabídnout investorovi komplexní služby v oblasti elektroinstalací od projektu až po předání zhotovených prací a samozřejmostí je po dokončení díla provedený projekt skutečného stavu. Způsobem práce chceme pokračovat v budování pověsti společnosti jako odborně zdatného a spolehlivého partnera. Záruka kvality poskytovaných služeb, společnost garantuje prostřednictvím certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 – systém řízení kvality, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005. Systém environmentálního managementu a BS OHSAS 18001:2008 systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.