Jazyková animace v německém jazyce na Kadaňské

Dne 3. 6. 2014 se žáci 7. a 8. tříd aktivně zúčastnili nekonvenční a zároveň zábavné metody nazvané „jazyková animace“, jejímž cílem je povzbudit hravost v německém jazyce, odbourat bariéry v jazykové komunikaci, či si uvědomit elementárně-sociální shody a rozdíly mezi uživateli různých jazyků.

Pod vedením zkušeného animátora, pana Floriana Förstera, se němčináři formou hry aktivovali, vyvíjeli vlastní iniciativu a uplatňovali svoji fantazii.  Animace vnesla do skupiny pohyb, dynamiku a hlavně radost, která žákům ulpí v paměti jako mentální obohacení a povzbuzení zájmu o německý jazyk.
 
Zapsala Jana Veselá, učitelka NJ