Klikací rozpočet na webu usnadní orientaci veřejnosti

Radnice nabízí široké veřejnosti lepší orientaci v hospodaření města prostřednictvím aplikace s názvem Klikací rozpočet. Na webu města jsou dlouhodobě zobrazeny údaje o rozpočtech, hospodaření města, úplné znění auditních zpráv či závěrečných účtů města, včetně plného znění účetních výkazů, rozpočtové výhledy, ukazatele finančního zdraví či nezávislé ratingy. „Nyní díky moderní aplikaci bude přístup k informacím ještě jednodušší,” informoval primátor Jan Mareš. Aplikace je přehledná a jednoduchá, její obsluhu zvládne i začátečník v práci s internetem. 

Klikací rozpočet zobrazuje informace, které jsou pro občany přehlednější a atraktivnější. Zveřejňovány jsou ihned po provedení měsíční závěrky. „Není tedy třeba čekat na pololetní rozbor hospodaření, který se zveřejňoval po projednání a schválení orgány města,” doplnil vedoucí odboru ekonomiky Mareš. Namísto toho, aby občan či zastupitel dlouho listoval v rozpočtu či rozboru hospodaření nebo vyhledával potřebný údaj v účetních výkazech, jednoduše se k požadovanému příjmu či výdaji prokliká. Právě snadný přístup zvyšuje transparentnost informací. Aplikaci mohou využívat i zaměstnanci magistrátu, kteří při hledání určité příjmové či výdajové položky jdou rovnou na klikací rozpočet, než aby dohledávali potřebný údaj v příslušném šanonu. Údaje jsou strukturované podle položek rozpočtové sklady či odvětvového třídění druhu příjmů a výdajů. 
 
Zveřejněný rozklikávací rozpočet města je nyní v testovací verzi s ostrými daty. Případné připomínky a náměty zasílejte na adresu j.mares@chomutov-mesto.cz. 
 
Aplikaci Klikací rozpočet je možné spustit přímo na titulní straně webu www.chomutov-mesto.cz nebo přes záložku Město a samospráva – Hospodaření města – druhý odkaz.