Košík představuje energetický model budoucnosti

Online supermarket Košík představil další ze svých ekologicky orientovaných aktivit. Tentokrát se zaměřuje na zdroje elektrické energie při výrobě potravin. S českou energetickou společností Nano Energies představil společný energetický tarif Košík Ekoenergie, nabízející energii výhradně z malých – obnovitelných zdrojů s minimálním environmentálním dopadem. Tarif je určený pro dodavatele i zákazníky a jeho zařazení do nabídky Košíku je prvním krokem k vytvoření bezemisního cyklu potravin. Firmy si daly za cíl vytvořit model, kdy výroba, distribuce zboží i příprava potravin bude probíhat jen za použití zelené energie. Cenou, dostupností a jednoduchostí celého procesu chtějí Košík a Nano Energies dokázat, že odběr zelené elektřiny může být novým komfortním standardem českých domácností.

V Česku se ročně spotřebuje asi 73,9 TWh elektrické energie. Pouhých 13 procent pochází z obnovitelných zdrojů, ještě méně od maloproducentů – tedy malých vodních či větrných elektráren nebo domácností se solárními panely. Naprostá většina elektřiny spotřebované v Česku vzniká v tepelných elektrárnách, které v České republice největší měrou přispívají ke změně klimatu a znečištění ovzduší – 42,5 % skleníkových plynů pochází právě z energetiky.

Košík se stává průkopníkem šetrného cyklu výroby, spotřeby a distribuce potravin a dodavatelům i zákazníkům umožní aktivně se podílet na snižování emisí. Ve spolupráci s českou energetickou firmou Nano Energies začíná budovat komunitu složenou z dodavatelů i zákazníků, využívající pouze elektřinu z malých, téměř bezemisních zdrojů. Tarif Košík Ekoenergie nabídne zelenou elektřinu výhradně od malých dodavatelů – tedy majitelů vodních, větrných, solárních nebo bioplynových elektráren. Nano Energies jich dohromady sdružuje již přes 750. V případě solárních zdrojů pochází elektřina výlučně z panelů umístěných na střechách rodinných domů, výrobních hal, skladů nebo pozemků farmářů. Garanci 100% zeleného původu elektřiny každoročně potvrzuje nezávislé ověření společnosti PwC, které dokládá, že každý měsíc v roce nakoupí Nano Energies minimálně takové množství zelené elektřiny, kolik jí dodá zákazníkům.

„Pokud se chceme stát opravdovým hybatelem změny v oblasti výroby a prodeje potravin, musíme se pustit i do tak ambiciózních věcí, jako je spotřeba energie v potravinářství. Fandíme všem dodavatelům, kteří při produkci nebo výrobě šetří přírodu nebo produkují ekologicky šetrné výrobky, ale zároveň věříme, že je možné jít ještě dál,” zmiňuje Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz. „Všechny naše ekologické aktivity budou mít jen částečný dopad, pokud se nedokážeme postavit takové výzvě, jako je vyloučení emisních zdrojů elektřiny z celého procesu – od dodavatelů po prodej. Jsme totiž přesvědčeni, že již dnes je možné jednoduše uzavřít kompletní zelený energetický cyklus – tedy prodat zákazníkovi, který sám využívá pouze obnovitelnou energii, produkty, které byly vyrobené výhradně s pomocí zelené elektřiny. A stejnou energii využít i na skladování a závoz.“

Smlouva pro odběratele v rámci tarifu Košík Ekoenergie se bude uzavírat na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a za ceny srovnatelné s konkurenčními nabídkami elektřiny vyrobené z konvenčních zdrojů. Přejít na zelený tarif bude co nejjednodušší a nebude vyžadovat návštěvu úřadu nebo vyplňování složitých formulářů. Stačí vyplnit poptávku na webu (www.kosik.cz/ekoenergie), přidat poslední vyúčtování, a pokud bude následně zákazník souhlasit s nabídnutou cenovou kalkulací a podmínkami, může již podepsat smlouvu. Tu bude možné uzavřít i z mobilního telefonu.

„Lidé už si zvykli kontrolovat, kolik procent masa je v šunce nebo odkud přesně pocházejí vejce nebo sýr. My pozorujeme, že v Česku je stále více zákazníků, které zajímá i to, z čeho se skládá a odkud pochází elektřina, kterou si doma svítí, vaří nebo perou. A mnohé z nich překvapí, že mohou mít 100% zelený proud od konkrétních malých dodavatelů z Moravy a z Čech,“ popisuje CEO Nano Energies Stanislav Chvála a dodává: „Nano Energies vzniklo před téměř 12 lety jako firma, která chce změnit energetiku v Česku i proto, abychom pomohli chránit přírodu a zdravý život. Jsme rádi, že se k nám teď přidávají vizionářské a pokrokové firmy, jako je Košík.cz a jeho zákazníci, kteří se nebojí svojí peněženkou pravidelně dávat najevo, jakou budoucnost si přejí. Mám radost, že 100% zelená česká elektřina rozsvítí domácnosti zákazníků Košíku.cz i jejich dodavatelů.“

Dodavatelé, kteří budou tarif využívat, získají na Košíku zelenou certifikaci v podobě označení “Vyrobeno s ekoenergií” a jejich produkty bude možné samostatně filtrovat. Známku ekoenergetického produktu budou moci využívat v rámci své marketingové komunikace nebo ji umístit i na obaly výrobků. Do stejné kategorie budou zařazeni také ti výrobci, kteří energii potřebnou k výrobě prokazatelně pokrývají vlastními zdroji. S tím, že přejde kompletně na čistou zelenou elektřinu, počítá do budoucna také Košík – a to jak jeho administrativní, tak distribuční centrum. V rámci programu nabídne Košík nový tarif také svým zaměstnancům a zákazníkům. Těm umožní energii nejen čerpat, ale i prodávat. Košík předpokládá, že do deseti let bude v rámci jeho klubu alespoň třetina odběratelů zároveň dodavateli. Za každou využitou MWh Košík daruje 100 Kč na rozvoj vybraných ekologických projektů. Tarif Košík Ekoenergie tak jako jediný přispívá udržitelnosti hned dvakrát – čerpá energii z obnovitelných zdrojů a přispívá ekologickým produktům. Každá zapojená domácnost využitím tarifu Košík Ekoenergie tak pomůže v průměru 500 Kč za každou využitou MWh.

Program Ekoenergie se má pro Košík stát dalším pilířem ekologických a trvale udržitelných aktivit. Do nich spadá například projekt Budoucnost bez obalu, který se s pomocí reverzní logistiky, potravin na váhu a cirkulárních zálohovaných obalů snaží redukovat množství maloobchodních obalů a litteringu nebo podpora trvale udržitelného zemědělství a živočišné výroby.