Právě se nacházíte:

Krušné hory – domov můj

Žáci druhého stupně Základní školy v Hornické ulici v Chomutově se od ledna účastnili projektu „Krušné hory – domov můj“ Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná.

Jednotlivé třídy měly za úkol vytvořit výtvarnou práci na určité téma. Některé si vylosovaly „Dřevěné hračky“ nebo zpracovávaly problematiku „Rašeliniště“. 9. A budovala přehradu Fláje, 9. B vytvářela pohyblivý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě a 6. B se jela inspirovat na farmu do Boleboře, protože si vybrali chov ovcí. Všechny práce byly velice nápadité a vybrat tu nejlepší nebyl jednoduchý úkol. Ale to byl pouze první krok k vítězství v soutěži tříd. Do konečného pořadí se započítaly ještě body z vědomostního testu a ústní obhajoby výtvarné práce. Nakonec zvítězila třída 7. B, která „těžila“ polodrahokamy a v polovině dubna se zúčastnila jednodenního výjezdu na Lesnou. 
 
Ve školicím středisku proběhla další část oblastní soutěže. Žáci pracovali samostatně i ve skupinách, když se zábavnou formou učili pracovat s navigací a detektorem kovů. Zjišťovali informace o Krušných horách, okolí Lesné a zejména o těžbě rud. Vyvrcholením byla návštěva Mikulášské štoly v Hoře svaté Kateřiny. Celá akce, včetně dopravy a stravy, byla pro žáky zdarma, a všem se velmi líbila. Výstupem bude žákovská prezentace, se kterou se třída pokusí zvítězit mezi ostatními školami a vyhrát tak týdenní pobyt v horském hotelu na Lesné.
 
Velký dík patří také učitelům, kteří žáky při práci vedli a byli jim nejen poradci, ale i jejich pravou rukou.