Letos bude Jirkov investovat do oprav 90 milionů

Téměř o čtvrtinu nižší oproti minulému roku jsou schválené náklady na investiční akce pro rok 2012. Na letošek byly schváleny investice za 90 milionů, vloni to bylo 125 milionů.

„V seznamu plánovaných investičních akcí převládají ty, jež jsou v řádech milionů nebo statisíců. Dnes není doba na nákladné projekty,“ vysvětlil pokles starosta města Radek Štejnar. „Především je třeba dotáhnout do konce akce z minulého roku.“ Mezi ty patří především rekonstrukce historického centra, která tvoří téměř polovinu veškerých plánovaných investic. Podstatnou část těchto prostředků město následně získá zpět formou dotace.

Šestinu ze schválených peněz pak pohltí jediná investice, oprava mostu v Žižkově ulici u rybníku Hřebíkárna, který je podle odborné studie v havarijním stavu.

1. Rekonstrukce komunikací a veřejného prostranství v centru města 40 000 tis.

2. Chomutovská ulice - rekonstrukce vč. výstavby cyklostezky - I. etapa 8 400 tis.

3. Zámek Červený hrádek - výměna oken - jižní strana 18 ks 820 tis.

4. VO na parkovišti v ulici B. Pacholíka - rozšíření 100 tis.

5. IPRM - lokalita č. 2 - Studentská čp. 1242 3 000 tis.

6. Zámek Červený hrádek - stavební úpravy suterénu - relaxcentrum 6 500 tis.

7. Most č. 14 - přes Žižkovu ulici 15 500 tis.

8. Vybudování parkovacích míst v ulici U Sauny a 5. května 1 020 tis.

9. Nákup pozemků 900 tis.

10. Zpevnění stanovišť pro kontejnery na separovaný odpad 50 tis.

11. Hruškový sad 700 tis.

12. Park nad historickými sklepy - vybudování klidové zóny 250 tis.

13. Hrací prvky náměstí, busta 150 tis.

14. Rozšíření VO - osvětlení přechodu pro chodce v Červenohrádecké ulici 80

15. Rekonstrukce výměníku ZŠ Budovatelů 2 200 tis.

16. Vybudování příjezdové komunikace mezi rodinnými domy Za Pilou 2 300 tis.

17. Přírodní hřiště v areálu Kludského vily 120 tis.

18. Úprava kašny 320tis.

19. Dům s pečovatelskou službou Červenohrádecká - výměna oken 1 350 tis.

20. ZŠ Studentská - realizace úspor - dokončení 4 106 tis.

21. Zateplení polikliniky - dokončení 2 400 tis.

22. Vybavení zázemí pro sportoviště 45 tis.

CELKEM 90 311 000

zdroj: ČTK