Právě se nacházíte:

Mateřská škola Barvička

„Naše školka kouzelná je, každý si tu moc rád hraje, lumpačíme, dovádíme, nikdy se však nenudíme.“  

Smyslem MŠ je výchova a vzdělávání, důraz na všechno, co je přirozené. Pro děti předškolního věku je daleko důležitější, jak se v MŠ cítí, než jen to, co umí.

Prioritou je zdravé sebepojetí a osobní spokojenost, přirozená možnost učit se žít mezi ostatními, myslet, jednat a tvořit. Veškeré aktivity obsahují prvky hry, tvořivosti, předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v MŠ vyskytnou.

Prostředí MŠ je podnětné, zajímavé, proměnlivé a obsahově bohaté. Pedagogové využívají všech metod výchovné práce. Úzká spolupráce s rodinou je jedním z prostředků k úspěšnému plnění výchovně-vzdělávacích cílů MŠ.

V MŠ panuje vzájemná důvěra, pocit bezpečí a jistoty, personál vždy vystupuje v pozici partnera, který spolu s rodiči jedná v zájmu dítěte, jeho duševního a tělesného zdraví.