Město připravilo informační brožuru pro cizince

V rámci projektu Otevřený Chomutov připravilo město souhrnné informace týkající se života ve městě pro cizince. Vytištěná brožura v jednotlivých jazykových verzích, ale i on-line na webu města poskytne rady v oblasti pobytové, rodinné, školské i sociální. „Cílem projektu je zvýšit informovanost a soběstačnost těchto lidí a tím podpořit jejich integraci a společné žití v našem městě,” řekl primátor Jan Mareš. Otevřený Chomutov tak navazuje na již dříve vydaný návod, jak řešit různé životní situace občanů města. 

Brožura je k dispozici v šesti jazykových verzích, a to ve vietnamštině, ukrajinštině, ruštině, němčině, angličtině a mongolštině. „Shrnuje celkem 22 témat, ve kterých seznamuje s městem, dopravou, městskou policií, vyhláškami či zdravotnickým a školským systémem,” přiblížila obsah brožury projektová manažerka Hana Nováková. Informace o existenci užitečného souboru se cizinci dozví z vydaného mnohojazyčného letáku. Součástí projektu bylo i školení úředníků magistrátu, kteří přijdou s cizinci nejvíce do styku. „Především přepážkoví pracovníci poznávali specifika a charakteristiky nejpočetněji zastoupených menšin či se učili zásadám komunikace s cizinci," upřesnila Nováková. Chomutov je v rámci kraje na druhém místě s největším zastoupením cizinců. Podle statistiky žilo loni ve městě přes pět tisíc cizinců. Projekt byl spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR. 
 
Šárka Schönová