Mladý záchranář 2014 - Chomutov

Ve středu 7.5. 2014 se v chomutovském zooparku uskutečnila soutěž základních škol "Mladý záchranář 2014", která měla prověřit znalosti žáků 7.a 8.tříd v oboru "Chování člověka za mimořádných událostí". Čtyřčlená družstva z jedenácti základních škol plnila na jedenácti stanovištích různé úkoly jako například: první pomoc a resuscitace zraněné osoby, nahlášení mimořádné situace na tísňovou linku 112, znalost dopravních předpisů,balení evakuačního zavazadla, znalost a použití hasicích přístrojů, apod.

Vítězem soutěže se stalo družstvo žáků z Městského gymnázia a Základní školy Jirkov, které prokázalo nejlepší znalosti dané problematiky. Spolu s tímto družstvem postupuje do krajského kola této soutěže ještě družstvo ze základní školy Písečná z Chomutova, které skončilo na druhém místě.
 
Po skončení soutěže ukázali studenti Střední zdravotnické školy Chomutov správné provedení první pomoci při různých poraněních. SZŠ Chomutov obsluhovala i dvě soutěžní stanoviště. Na soutěži se dále aktivně podílela Policie ČR, SDH Kadaň a SDH Chomutov.
 
Dále by chtěli organizátoři poděkovat společnosti Kultura a sport Chomutov s.r.o., městu Jirkov, Zooparku Chomutov a Lezecké aréně Jirkov, bez jejichž pomoci by se tato vydařená akce nemohla uskutečnit.