Mladý záchranář Chomutov má vítěze

Vyhlídkový let nad městem Chomutov pro vítězné družstvo, to byla hlavní  cena v pohybově-vědomostní soutěži, kterou uspořádal Hasičský  záchranný sbor, Územní odbor Chomutov ve spolupráci se Zooparkem  Chomutov pro čtyřčlenná družstva dětí ze sedmých a osmých tříd  základních škol.

Pořadí na prvních třech místech:

1. Základní škola Podbořany
2. Základní škola Jirkov -- Studentská
3. Základní škola Údlice
 
Vyhlídkový let si tedy užije družstvo s Podbořan. Děti dále obdržely  poháry, medaile a věcné ceny. V cíli si pak daly koblížky a opekly buřty.
 
Pro soutěžící bylo připraveno deset stanovišť, která je prověřila jak v teoretických, tak i v praktických dovednostech. Například ve zdravovědě, topografii, ve střelbe ze vzduchové pistole na cíl, lezení po laně a dalších disciplínách.
 
Na přípravě a průběhu soutěže dále spolupracovala Policie ČR, SZŠ  Chomutov, SDH Chomutov, KŘ HZS Ústeckého kraje, Asociace Záchranný kruh, SD Chomutov a.s., město Chomutov a již zmiňovaný Zoopark Chomutov.