Právě se nacházíte:

Mladý záchranář Chomutov

Dne 23. 5. 2012 pořádá územní odbor Chomutov ve spolupráci se Zooparkem Chomutov branně-vědomostní soutěž Mladý záchranář pro čtyřčlenná družstva dětí ze sedmých a osmých tříd základních škol. 

Pro soutěžící bude připraveno deset stanovišť, která je prověří jak v teoretických, tak i v praktických dovednostech.

Paralelně se soutěží Mladý záchranář bude probíhat soutěž pro ostatní žáky zúčastněných tříd, kterou z velké části organizují zaměstnanci Zooparku.

Na přípravě a průběhu soutěže s námi dále spolupracují Policie ČR, SZŠ Chomutov, SDH Chomutov, KŘ HZS Ústeckého kraje, Asociace Záchranný kruh, SD Chomutov a.s., město Chomutov a již zmiňovaný Zoopark Chomutov.