Nový poklad ve skanzenu Stará Ves

Návštěvníky oblíbený areál Staré Vsi v zooparku nabízí český dendrologický unikát. Pár metrů od větrného mlýna byla nalezena naprostá rarita – bříza ojcovská, Betula oycoviensis. Tři vzrostlé exempláře na území Zooparku Chomutov zcela vyvracejí informace a potvrzená data o výskytu tohoto mizejícího stromu. 

Hlavní lokalitou původně endemitní břízy ojcovské je Ojcowskiego park narodowy v Polsku. V 70. letech 20. st. bylo ojediněle nalezena v Krušných horách, ale není vyloučeno, že zde byla již v 19. st. pod jiným jménem. Jedinci břízy ojcovské se vzácně nacházejí v Polsku, na Slovensku, v Bělorusku, Litvě, na Ukrajině, v Rusku, Rumunsku a ve Švédsku. V Česku je zaznamenáno kolem 20 exemplářů u Volyně u Výsluní, o třech ve skanzenu se vůbec nevědělo. Bříza ojcovská je na Červeném seznamu kriticky ohrožených druhů (C1), z celosvětového pohledu je zranitelným druhem.

V sobotu 22. 10. 2016 se pod vedením ekologa Václava Brožky a Hany Zvalové sešli členové přírodovědného kroužku zooparku s názvem Země po lupou a dobrovolníci, aby upravili okolí stromů, především zbavili blízké okolí náletových dřevin. Přes nepřízeň počasí děti i dospělí stříhali, sekali a třídili získaný materiál. Jedním z dobrovolníků se stala mladá výtvarnice Nela Múčková, autorka originálního komiksu, který všichni zúčastnění dostali jako poděkování za důležitou a ceněnou pomoc.
 
Během jediného dne se podařilo uvolnit stromy ze stínu a sevření javorových proutků, šípků, pokřivených čilimníků, bezinek, dokonce i bolševníka. Všechny tři vzácné břízy ojcovské tak vynikly na nově vytvořeném paloučku svým neobvyklým až keřovitým tvarem a dostaly možnost nového růstu. 

Dalším krokem bude úprava paloučku tak, aby se stal skutečně příjemným místem pro návštěvníky a kontakt s institucemi, které se zabývají ochranou přírody. Ti, kteří dokážou ocenit a respektovat právě nalezený poklad, jsou vždy vítáni.

//chomutov-online.cz/