Předání techniky dobrovolným hasičům

Jednotka sboru dobrovolných hasičů dostala od Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Cisternovou automobilovou stříkačku. 

Dne 19.6. 2014 předal ředitel Územního odboru Chomutov techniku CAS 32 T 815 dobrovolným hasičům z Hory Svatého Šebestiána. Cisternovou 
automobilovou stříkačku vyrobenou v roce 1989 hasičský záchranný sbor vyřadil a převedl ji obci pro využití v jednotce SDH. Ta jako poslední jednotka kategorie JPO III v rámci územního odboru Chomutov, vyjížděla pouze s "trambusem".