Projekt Váš strážník získal cenu za inovaci

Chomutovský projekt Váš strážník vynesl městu cenu za kvalitu a inovaci. Je to už sedmé ocenění pro město Chomutov od Ministerstva vnitra ČR a rady kvality ČR. Cenu přebírali na desátém ročníku Národní konference kvality ve veřejné správě v Hradci Králové primátor města Jan Mareš společně se svým náměstkem Janem Řehákem, jenž je zároveň velitelem Městské policie Chomutov. 

„Jsme oceněni za projekty v rámci Moderního úřadu, které v jiných městech nedělají nebo jsme je zavedli první. Naše inovační projekty pak mohou jako příklady dobré praxe využít i v jiných městech, stejně tak my se inspirujeme tím, co se povedlo jinde,“ sdělil primátor Mareš. Dřívější ocenění získal Chomutov například za SMS komunikaci s klienty, výpis bodů řidičů, digitalizaci stavebního úřadu, zavedení platebních terminálů nebo elektronické turistické informační centrum. 
 
Projektem Váš strážník městská policie každému občanu Chomutova garantuje, že má svého strážníka, se kterým může řešit jakékoliv podnět týkající se veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě. Na svého územního strážníka se občané mohou obracet prostřednictvím webových stránek, telefonu nebo e-mailu. Město je rozděleno do několika lokalit, které mají na starosti čtyři konkrétní strážníci. Ti v případě potřeby organizují pro dané území setkání s obyvateli, kde se řeší konkrétní podněty občanů.