Projekt Vitaminátor se vrací na planetu 5xD

V rámci projektu „Vitaminátor se vrací na planetu 5xD“ si žáci 5. tříd Základní školy v Chomutově v Hornické ulici upevnili zásady zdravého životního stylu.

Pod vedením odbornice na výživu paní Anny Milerové plnili ve skupinkách zadané úkoly a prováděli názorné pokusy týkající se zdravé výživy. Zjišťovali, které potraviny obsahují velké množství tuku a cukru, přesvědčili se o neblahých účincích soli v našem těle a o významu pohybu a sportu. Výsledky své práce prezentovali svým spolužákům.

Na závěr žáci sehráli na dané téma pět modelových situací. Zbytek třídy měl za úkol zhodnotit, zda bylo jednání aktérů v souladu či rozporu se zdravým životním stylem. Za splněné úkoly dostávala družstva body a vítězové obdrželi malou odměnu.
 
Děti pracovaly s radostí a se zájmem a nyní už je jen na nich, jak s informacemi naloží.
 
Mgr. Martina Koudelková, třídní učitelka