Radnice si váží učitelů, primátor jim předal ocenění

Při příležitosti Dne učitelů, který v letošním roce připomene již 422. výročí narození učitele národů, předal primátor Jan Mareš plakety Jana Amose Komenského 18 učitelům. Ti zastupovali chomutovské základní, střední, speciální, mateřské, ale i uměleckou školu a Domeček. 

„Vážíme si vaší práce, která je nesmírně náročná a nezastupitelná. Jste jedinečnými profesionály, kteří se zapisují do životů několika generací. Jste pro děti vzorem, ať už při volbě profesního uplatnění, ale také v jejich životních názorech a postojích,“ řekl primátor oceněným na slavnostním setkání v obřadní síni města chomutovské radnice. S hudebním dárkem se připojili žáci Základní umělecké školy T. G. Masaryka v Chomutově – se zpěvem Natálie Kuchárová a hrou na housle Petra Toušková za klavírního doprovodu oceněné učitelky Emi Suzuki.
 
Oceněni byli: Milada Brůžová ze ZŠ Zahradní, Hana Panošková ze ZŠ Na Příkopech, Jana Kindlová ze ZŠ Kadaňská, Liana Jíchová ze ZŠ Písečná, Zdeněk Schück ze ZŠ Hornická, Jana Honsová ze ZŠ Školní, Blanka Legnerová ze ZŠ Akademika Heyrovského, Stanislava Kovářová ze ZŠ Březenecká, Hana Smáková ze ZŠ a MŠ 17. listopadu, Emi Suzuki ze ZUŠ T. G. Masaryka, Simona Hromádková ze ZŠ a MŠ Speciální Palachova, Jana Pěkná z MŠ Jiráskova, Jiřina Křížová ze soukromé Základní školy Duhová cesta, Jana Petriláková z Domu dětí a mládeže,  Josef Moule z Gymnázia Chomutov, Mikuláš Marťák ze Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Chomutov, Hana Karasová ze střední školy ESOZ a Marie Knížová ze Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov.