Rekonstrukce Tušimic je hotová

Zhruba o 14 procent by měla klesnout spotřeba uhelné elektrárny Tušimice II po rekonstrukci, kterou dnes její majitel ČEZ oficiálně ukončil. Výměna technologie stála 26 miliard korun a má prodloužit životnost elektrárny k roku 2040, kdy se předpokládá i vyčerpání přilehlého hnědouhelného dolu. Je to první ze tří elektráren, které ČEZ rekonstruuje na účinnost okolo 40 procent a s nimiž počítá i po očekávaném útlumu těžby hnědého uhlí.

Tušimice byly zprovozněny v roce 1975 a jsou první tepelnou elektrárnou, kterou začal ČEZ rekonstruovat. Celkem mají čtyři bloky, každý o výkonu 200 megawattů. První dva se rekonstruovaly v letech 2007 až 2009, zbylé dva teď. Energetická účinnost elektrárny se zvedla z dosavadních 34 na 39 procent a emise klíčových škodlivin mají klesnout o 70 až 90 procent. Ve výsledku by se měla snížit i roční spotřeba z dosavadních 5,5 milionu tun uhlí na 4,75 milionu. "To snížení je důležité, umožní nám sladit konec životnosti elektrárny a dolu," řekl ČTK ředitel elektrárny Otakar Tuček.

Zvýšení účinnosti elektrárny vychází z poznatku, kteří technici uplatňovali už před sto lety na parních strojích - čím víc se podaří páru zahřát, tím větší se získá výkon a účinnost. Před rekonstrukcí měla pára na vstupu do turbíny teplotu 535 stupňů Celsia, po rekonstrukci o 50 víc.
 
To s sebou nese ale mnohem větší namáhání zařízení. Na druhé rekonstruované elektrárně Ledvice musel ČEZ dokonce zpomalit práce, protože dodavatel má velké potíže hlavně s technologií kotle. Pára v Ledvicích je ještě o 15 stupňů teplejší, ale dílčí problémy se podle Tučka objevily i v Tušimicích. "Materiály jsou dneska na hranici, protože se vyskytují dosud neznámé problémy," řekl ČTK. Jeden ze čtyř bloků Tušimic kvůli tomu ještě během letoška načas odstaví, aby na něm udělali pár úprav kvůli zvýšení spolehlivosti.
 
Podobným způsobem by se měla v budoucnu opravit i elektrárna Prunéřov, její přípravu ale brzdí spory s ekology. Ti mimo jiné chtějí, aby byla použita technologie s větší účinností okolo 42 procent, která by měla být shodná s tou v Ledvicích. Naopak s rekonstrukcí Počerad a Chvaletic ČEZ zatím nepočítá.
 
Svůj díl na tom mají i nejisté dodávky uhlí - zatímco tři rekonstruované elektrárny leží kousek od dvou dolů, které ČEZ ovládá, Počerady a Chvaletice berou uhlí od mosteckého Czech Coalu. Smlouva o zásobování Počerad by měla vypršet letos v zimě a na nové se zatím obě strany nedohodly. V případě Chvaletic se zase uvažuje o uzavření elektrárny už v roce 2016. V médiích se zároveň spekuluje o tom, že by mohly být obě elektrárny součástí obří směny mezi klíčovými hráči na energetickém trhu.
 
zdroj: ČTK