Startujeme projekt Bílá místa

Prvním dnem letošního roku odstartoval projekt vytvořený přesně na míru skanzenu Stará Ves (organizační součást Podkrušnohorského zooparku Chomutov). Po několik následujících let bude ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby a německým partnerem Sachsen Leinen probíhat pátrání po původním rostlinstvu pěstovaném v širším regionu Krušných hor. Odborníci se v prvopočátku projektu budou obracet na pamětníky, čeká je i výzkum v lokalitách dříve osídlených, v muzeích a archivech. V areálu Staré Vsi pak vznikne pokusné pole pro výsev a výsadbu získaného rostlinného materiálu.  

V průběhu přípravy projektu bylo zjištěno, že tato tématika nebyla v minulosti tak zpracována, jak by si s ohledem na historii regionu zasloužila. Projekt byl přijat nejen z důvodu velmi pečlivé přípravy, ale také pro novost myšlenky, takže jeho realizace je z podstatné části financována z rozpočtu Evropské unie.

Koncepce celého českoněmeckého projektu je nastavena tak, aby výstupy byly dostatečně atraktivní jak pro laickou, tak pro odbornou veřejnost. Polní práce, ale také konference, besedy, připravovaná publikace či putovní výstavy budou přístupné všem, kdo projeví zájem. Celý název projektu „Bílá místa rolnické historie: Původní užitkové rostliny jako cesta ke zvyšování druhové rozmanitosti regionu“ dostatečně vystihuje intenzitu jeho zaměření na náš kraj a je pravým opakem toho, co je mnohdy s pejorativním nádechem nazýváno globalizací. Autoři projektu tak věří, že nastane čas, kdy budou moci všem zájemcům nabídnout možnost dalšího šíření plodin, které v našem kraji pěstovali naši předkové.

http://zoopark.cz