Ukončení první etapy stavby nového Krajského operačního a informačního střediska HZS Ústeckého kraje

Vzhledem k nevyhovující kapacitě plochy stávajícího Krajského operačního a informačního střediska a Telefonního centra tísňového volání 112, včetně nevyhovujícího dispozičního řešení bez možnosti rozšíření a rovněž i nevyhovující kapacitě půdorysné plochy technologických místností bez možnosti rozšíření, byla v roce 2009 vypracována studie nástavby v Požární stanici v Ústí nad Labem ve  Všebořicích, sídle současného Krajského operačního a informačního střediska Ústeckého kraje.

Jako nejvhodnější řešení bylo navrženo vybudování jednoho nadzemního podlaží pro vytvoření vhodného prostoru pro operační a informační středisko a prostorově odpovídající technologickou místnost včetně dalšího příslušenství. Toto řešení je pro potřeby Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje realizováno v rámci Krajského standardizovaného projektu HZS Ústeckého kraje, který je součástí projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS a to v podobě přístavby na stávající objekt požární stanice, do které budou následně umístěny výstupy předkládaného projektu.

V roce 2010 byla zahájena etapa stavební připravenosti registrací, vyhlášením výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace a zejména vypracováním projektové dokumentace pro realizaci nástavby požární stanice v Ústí nad Labem - Všebořice a provedení autorského dozoru při realizaci stavby. Dále byla zpracována zadávací dokumentace k výběrovému řízení na vlastní realizaci stavby přístavby na stávající objekt požární stanice a provedení koordinace bezpečnosti práce na stavbě. 
 
Dalším krokem byla vlastní stavba nových, odpovídajících prostorů Krajského operačního a informačního střediska Ústeckého kraje a technologické místnosti včetně dalšího příslušenství a místnosti pro přijímání utajených informací včetně zřízení samostatných silových a datových okruhů, strukturované kabeláže a zabezpečení zálohování napájení. Součástí etapy bylo rovněž řešení a instalace klimatizace technologické místnosti a sálu Krajského operačního a informačního střediska, vybudování anténního stožáru a změna dispozičního řešení umístění  technických prostředků radioprovozu. K 31. 7. 2012 byla 1. etapa realizační fáze završena. A 28. 8. 2012 byla předána, v souladu s podmínkami EU monitorovací zpráva a žádost o platbu. Druhá část – technologické vybavení nového Krajského operačního a informačního střediska bude spolufinancována Evropskou unií z Integrovaného operačního programu EU. 
 
Bude uskutečněno propojení s technologickými zařízeními stávající budovy (rozvaděče, strukturovaná kabeláž, telefonní rozvody nebo příprava na propojení (optická vlákna radiové a datové sítě) .
V rámci této části už byla provedena zadávací řízení na:
 
Vnitřní vybavení stavby nového operačnho a informačního střediska a příslušenství.
Dále bylo zahájeno zadávací řízení na dodávku pro další zařízení.
Krajský standardizovaný projekt Ústeckého kraje je dílčím projektem v rámci celkového projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“