Ústecký kraj dostal od ÚOHS pokutu 200.000 korun

Ústecký kraj dostal od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 200.000 korun. Měnil zadávací podmínky v tendru na turistické značení na dálnicích a silnicích regionu. Rozhodnutí je pravomocné, kraj se proti němu neodvolal. ČTK to řekl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Původní vítěz tendru smlouvu s krajem odmítl. Ústecký kraj proto vyzval druhého v pořadí, společnost Značky Praha. Ve smlouvě z října 2010 se zavázala provést dílo do 12 týdnů od podpisu smlouvy, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách. Změnou však byla nově uvedená výhrada, že v případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín dokončení prodloužen.
 
"Jedná se o změnu, jejíž dopad se týká jednoho z hodnoticích kritérií a která, pokud by byla uvedena již v zadávacích podmínkách, mohla ovlivnit okruh potenciálních dodavatelů i výběr nejvhodnější nabídky," uvedl Rafaj.
 
Teprve po dokončení zakázky byl navíc uzavřen dodatek, jímž byl zpětně stanoven nový termín dodání díla na 30. dubna 2011. Oproti původně požadované době plnění v délce 12 týdnů tak byla zakázka dokončena po více než 30 týdnech a původní termín byl překročen přibližně 2,5 krát.
 
"Zadavatel tedy nedodržel zásadu transparentnosti a rovného zacházení s uchazeči, když prostřednictvím dodatku umožnil provést podstatnou změnu původních zadávacích podmínek a v rozporu se zákonem prodloužil termín na realizaci zakázky," dodal Rafaj.
 
Ústecký kraj s takovou interpretací nesouhlasí. Podle jeho představitelů byla lhůta pro dodání díla prodloužena z důvodu klimatických podmínek, jelikož značky měly být instalovány především v zimě, kdy mrzlo a nedaly se dělat zemní práce. "Jedná se o nepředvídatelné okolnosti a v takovém případě by byla lhůta prodloužena každému případnému vítězi zakázky. Nelze se tedy ztotožnit s tvrzení úřadu, že se jednalo o porušení zásad transparentnosti," sdělila ČTK krajská mluvčí Magdalena Hanáčková. O této změně byl podle ní informován poskytovatel dotace, tedy Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, který ji také schválil.
 
Přesto se krajský úřad proti sankci 200.000 korun neodvolal. "Kraj se rozhodl nepodávat rozklad, jelikož šance na zmírnění pokuty nebyla vysoká a z hlediska kraje by se jednalo o plýtvání prostředky, například za právní služby," uvedla Hanáčková.
 
zdroj: ČTK