Ústecký kraj kvůli pozastaveným dotacím přichází měsíčně o 900 tisíc Kč

Na základě pozastaveného proplácení dotací v rámci Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad vznikají Ústeckému kraji měsíčně finanční ztráty ve výši téměř 900 tisíc Kč. Pro Ústecký kraj bylo pozastaveno vyplácení schválených dotací pro šest projektů ve výši 523 milionů Kč. Jde o rekonstrukce a stavby nových komunikací, rekonstrukce a modernizace středních škol. Tyto projekty byly již zaplaceny Ústeckým krajem z vlastních prostředků nebo byly profinancovány z úvěru.

„Přestože je proplácení z ministerstva financí zastaveno, v realizaci schválených projektů musí žadatelé o dotace pokračovat. Města, obce i oba kraje tak veškeré náklady musí hradit z vlastních prostředků či drahých úvěrů. Každým dnem tak všem výrazně narůstají finanční ztráty. Budeme se zabývat tím, kdo nese za tento stav zodpovědnost a zda budeme moci vzniklou škodu po viníkovi vymáhat. Určitě budeme chtít postupovat společně s ostatními poškozenými žadateli,“ upozornila Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje.

Na základě obvinění vznesených bývalým úředníkem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 22. 5. 2012. bylo pozastaveno proplácení výdajů dokončených projektů, podepisování Smluv o poskytnutí dotace pro nově schválené projekty, které jsou ve většině případů již v realizaci, a bylo pozastaveno vyhlašování nových výzev.  To vše navzdory skutečnosti, že Národní fond Ministerstva financí jako platební a certifikační orgán certifikoval vynaložené výdaje a kontroloval správnost souhrnných žádostí předkládaných řídícím orgánem ROP Severozápad.
 
Ústecký kraj využívá evropské dotace především na opravy zničených silnic a rekonstrukce škol, domovů důchodců a sociálních ústavů. V rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP) předložil od roku 2007 ke spolufinancování z evropských dotací celkem 25 projektů, což je přibližně 15 % z finančních prostředků vyčleněných na operační program ROP Severozápad. Z celkových dotací určených pro Českou republiku představují projekty Ústeckého kraje jen 0,4 %. Celková cena 25 projektů patřících Ústeckému kraji činí téměř 3,1 miliardy Kč, z toho 235 miliony Kč se podílí kraj a 2857 milionů Kč jsou dotace z ROP Severozápad. Dosud proplacená částka činí 1660 milionů Kč.
 
Ústecký kraj připomíná, že Ministerstvo financí odeslalo Evropské komisi zprávu s jasným závěrem, že sedm kontrolovaných projektů realizovaných Ústeckým krajem nebylo předraženo. Audit provedený společností Deloitte Advisory kontroloval celkem 35 projektů financovaných prostřednictví ROP Severozápad. Ve svém stanovisku k auditním závěrům se ministerstvo přiklonilo na stranu Ústeckého kraje a potvrdilo, že projekty realizované krajem nebyly předraženy.
 
Audit prováděla společnost Deloitte Advisory u vybraných 35 projektů, z nichž v sedmi byl příjemcem dotace přímo Ústecký kraj. Přestože se v médiích objevily spekulace, podle kterých auditoři našli v každém z kontrolovaných projektů řadu údajných pochybení, konečná zpráva ministerstva financí vyvrací sebemenší podezření ze zneužití dotací či nekvalitně odvedené práce. Čtyři projekty na rekonstrukce silnic byly zcela bez připomínek, u zbývajících třech ministerstvo upozornilo na dílčí administrativní pochybení.