Územní rozvoj ČR i Ústecký kraj dál počítají s jezem na Labi

Ministerstvo pro místní rozvoj i Ústecký kraj počítají s jezem na Labi či výstavbou nové silnice z Chomutova do Německa. Vyplývá to z aktualizace politiky územního rozvoje ČR, která výrazně nemění priority Ústeckého kraje. Vyplývá to ze zveřejněných dokumentů a vyjádření mluvčí samosprávy Magdaleny Hanáčkové. 

Zatímco uvažované propojení Odry a Váhu strategický vládní dokument ruší, několik let diskutovaný jez na Labi zůstává. Hanáčková upřesnila, že právě projednávaná aktualizace jez na Labi v Děčíně přímo nevymezuje, vyjadřuje se jen k celkovému zabezpečení splavnosti Labe jako vodní cesty mezinárodního významu od Pardubic ke státní hranici s Německem. "V tomto smyslu je v platných zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje Děčín již zahrnut do vymezeného koridoru Labské vodní cesty mezinárodního významu, a to pro úsek okresu Děčín - státní hranice," doplnila Hanáčková. 
    
Ředitelství vodních cest podle dva roky starých plánů počítalo s tím, že jez v Děčíně bude zprovozněn v roce 2018. "Nyní je příhodná doba na stavbu, nakloněna je jí vláda, prezident, náš kraj a proti není ani německá strana," řekl minulý týden ústecký hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). Proti zásahům do toku největší české řeky se v minulosti stavěla zejména různá ekologická sdružení. 
    
V dokumentu je také zahrnut záměr kapacitní silnice v úseku Chomutov - Křímov - Hora sv. Šebestiána. "Tato případná budoucí investice státu vždy byla a je v zájmu kraje, proto ji zahrnul již do současně platných zásad územního rozvoje. Vlastní realizace je závislá na investičních možnostech státu," uvedla Hanáčková. 
    
Pro Ústecký kraj nedoznaly rozvojové oblasti a osy celostátního významu v projednávané aktualizaci žádných věcných změn, uvedla mluvčí. Priority státu a kraje se ve větší míře ztotožňují. Patří mezi ně revitalizace krajiny, obnova ekologické stability, vytváření podmínek pro rozvoj ekonomiky či přizpůsobení dopravní a technické infrastruktury strategickým cílům rozvoje kraje. 
 
zdroj: ČTK