V Jirkově se musí silnice po zimě opravit

Rada města doporučila zastupitelstvu zařadit do plánu letošních investičních akcí další dvě. Jde o rekonstrukci komunikace u školy ve Studentské ulici a vybudování chodníků v Jezerské ulici.

Dodatečné zařazení těchto akcí do rozpočtu města bylo umožněno tím, že při výběrovém řízení na rekonstrukci mostu v Žižkově ulici byla částka vítězného dodavatele nižší, než odbor majetku města a útvar investic při přípravě rozpočtu předpokládal.

Komunikace odbočující ze Studentské ulice a vedoucí podél školy je v nevyhovujícím stavu, a to včetně chodníků a parkovacích stání. Rekonstrukce počítá s opravou úseku od Studentské až k mostku u ZŠ Krušnohorská včetně vybudování dvou osvětlených přechodů, odvodnění dotčených ploch a vybudování nového parkovacího a kontejnerového stání.

Chodník v Jezerské by měl podle projektové dokumentace vést podél stávající komunikace a měl by řešit bezpečnost chodců, zejména mládeže docházející do učiliště na konci této ulice.

Celkové náklady obou investičních akcí se pohybují kolem osmi milionů korun, ale jde pouze o sumu informativní, protože se opět může v rámci výběrového řízení změnit. Navíc se předpokládá, že na chodník by byla zčásti použita zámková dlažba z náměstí, což povede ke snížení nákladů.

zdroj: ČTK