Právě se nacházíte:

Vánoční pohádka

Předvánoční týden byl na Základní škole v Hornické ulici v Chomutově ve znamení divadla. Žáci z hudebně – dramatického semináře pod vedením paní učitelky Pavly Kiselé sehráli během tří dnů 8 divadelních představení nejen pro celý 1. stupeň, ale i pro mateřské školy v Blatenské a Šafaříkově ulici.  

První skupina žáků převážně ze 7.A tanečně ztvárnila překrásnou koledu „ Byla cesta vyšlapaná“ a k tomu nacvičila Vánoční hru o Ježíškovi. Druhá skupina pokročilejších „herců“ z 8. a 9. tříd volně vyprávěla Vánoční pohádku o přátelství i nevinném škádlení čertíka s andělem a o dobromyslném a moudrém sv. Petrovi. Malí diváci si odnesli i poučení, že se nemají lehce nechat ovlivnit zlem. Při představení zaujal ptáček Jarabáček veselým kostýmem, ale líbily se i postavičky – myška Eliška, uzená Klobása nebo Našeptávač. „Herci“ zvládli i nutné alternace a úspěšně završili dlouhodobou přípravu s nácvikem, výrobou kulis a kostýmů. S druhým představením se také žáci představili veřejnosti na náměstí.

Tato divadelní vystoupení se na naší škole stala již tradicí a každoročně zpestří malým dětem předvánoční čekání. Proto patří oběma divadelním souborům a paní učitelce velké poděkování.