Ve zdravém těle zdravý duch.

Ve středu 24. října si žáci Základní školy v Hornické ulici v Chomutově užili první letošní projektový den pod názvem „Ve zdravém těle zdravý duch“. Je až neuvěřitelné, kolika různorodými činnostmi se děti bavily.

Celý první stupeň viděl představení divadélka „Hnedle vedle“, ve kterém jim klauni Pipi a Tom s panem záchranářem veselou formou ukázali, co dělat, kam zavolat, co říct a jak se správně chovat v krizových situacích. Děti z 2.B ještě pomohli Otesánkovi zorganizovat den podle zdravého životního stylu. Určitě nechtějí být jako on.

Na druhém stupni se v několika třídách zdravě vařilo a s chutí ochutnávalo. Zato 7.B podala mimořádný sportovní výkon při zdolávání nejvyšší hory Mt. Everest výšlapem do schodů. Stihli probrat i pobyt a chování na horách. 6.B zahájila projektový den už v úterý spaním ve škole. Ve středu se zaměřila se 7.A na aktivní odpočinek a obě třídy se vypravily do nově otevřeného aquaparku v Chomutově - Aquasvět, 8.B si pro změnu vyšlápla na Partyzán.
 
Nejstarší žáci zhlédli film Katka v pasti, dokument o drogově závislé dívce, a Rok ďábla o závislosti na alkoholu. Diskutovali o tom, před čím chtěly filmy varovat – jak se to mohlo stát, proč a jak z toho ven? Podobné téma si vybrala i 5.B. Žáci si dokonce vyzkoušeli testr na přítomnost drog v těle. Nejdůležitější bylo, že si všichni popovídali a ještě se hodně naučili.
 
Myslím si, že si děti školní den před podzimními prázdninami užily a uvědomily si, jak je důležité být zdravý, aby člověk mohl dělat, co ho baví.
 
Mgr. Zuzana Hejcmanová