VITAMINÁTOR A PĚT POKLADŮ Z BABIČČINY TRUHLY

V pátých třídách Základní školy Chomutov v Hornické ulici proběhl projekt „Vitaminátor a pět pokladů z babiččiny truhly.“ Tento projekt byl zaměřen na zdravou výživu a zdravý životní styl. 

Děti pracovaly ve skupinách a při pokusech si ověřovaly znalosti o skladbě potravy a zásadách zdravé výživy. Výsledky svých pokusů zaznamenávaly do karet a prezentovaly před spolužáky ve třídě. Každá pracovní skupina uplatnila své znalosti také při sehrání scénky k danému tématu.

Kromě získání vědomostí a poznatků o zdravé výživě se děti učily vzájemně spolupracovat, komunikovat a prezentovat svou práci před ostatními. Projekt se dětem líbil a byl pro ně velmi poučný.