Začala se plánovat poslední éra dolu Tušimice

Severočeské doly (SD) začaly řešit prakticky poslední etapu těžby na dole Tušimice. Letos chtějí získat všechna povolení, která jim umožní těžit až do roku 2029. Řízení u ministerstva životního prostředí připomínkuje Ekologický a právní servis, naopak obcím postup těžby nevadí. V dotčeném území je zhruba 250 milionů tun vytěžitelného hnědého uhlí, řekl ČTK ředitel strategie SD Vladimír Budinský. To vystačí na zhruba šest let spotřeby celého Česka. SD jsou největší hnědouhelnou firmou v Česku a patří do skupiny ČEZ.

Důl Tušimice má povolení k těžbě jen do roku 2014 a k další těžbě potřebují SD získat nejdřív kladné stanovisko ministerstva životního prostředí a pak i od báňského úřadu. Plány počítají s tím, že se důl v dalších letech přiblíží těsně k obcím Spořice, Droužkovice a Březno, přičemž vytěží prostor zhruba mezi novou přeložkou železniční tratě z Chomutova do Žatce a jejím už zrušeným předchůdcem. Celkem jde o zhruba 430 hektarů půdy. Za nimi už jsou skoro územní limity těžby, i když by k nim pak těžba ještě mohla v menší míře pokračovat až šest let.

"Blížíme se do poslední třetiny až čtvrtiny zásob a jde o to, jak je co nejlépe využít," řekl dnes ČTK Budinský. Z Tušimic se dodává uhlí zejména do elektráren Tušimice a Prunéřov, které také patří ČEZ. Pod zemí leží podle odhadů báňského úřadu zhruba 240 milionů tun vytěžitelného uhlí, ale SD předpokládají, že nakonec zřejmě z dolů dostanou víc.
 
Má jim k tomu pomoct systém řízení těžby podle GPS souřadnic. Systém ví, jak výhřevné a sirnaté uhlí těží jednotlivá rypadla a podle toho přestavuje pásové dopravníky, aby vznikla homogenní surovina. "Díky tomu využijeme i uhlí, které by dřív skončilo na výsypce," řekl Budinský. Rozdíl podle něj odpovídá asi třem procentům objemu ložiska. Útlum těžby by měl začít po roce 2026, kdy budou postupně odstavována skrývková rypadla.
 
Povolení k pokračování ale ještě SD nemají. Připomínky ministerstvu poslal Ekologický a právní servis a na veřejném projednávání se s vedením SD pohádala i bývalá důlní inženýrka Věra Ježková. "Uhlí z Tušimic je určené pro Prunéřov, jenže jeho rekonstrukce se do roku 2040 nezaplatí, takže bude obrovský tlak na další těžbu uhlí," řekla.
 
Vadí jí i způsob samotného plánování těžby, který je podle ní nedomyšlený a neřeší protihlukovou ochranu a počítá i s vytěžením okolí droužkovického železničního tunelu. SD to popírají, dokumentace je prý v pořádku a o žádném prolamování limitů se bavit ani nechtějí.
 
zdroj: ČTK