Zastupitelstvo rozdělilo 12,7 milionů korun z Fondu Ústeckého kraje na 41 projektů

Pro 41 projektů bylo na posledním zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje před krajskými volbami schválena dotace, a to v souhrnném objemu 12,7milionu korun. Mimo jiné byla zastupiteli navýšena dotace Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích, a to ze 100 tisíc korun na půl milionu korun. Zastupitelé se rovněž nakonec ještě rozhodli podpořit dotaci pro obec Lovečkovice na opravu střechy a příspěvek na rekonstrukci Mateřské školy v Litvínově ve výši 900 tisíc korun.

„Musím ocenit zejména spontánní rozhodnutí krajských zastupitelů navýšit dotaci pro hospic v Litoměřicích, který v letošním roce nedostal zcela nepochopitelně ani korunu od ministerstva práce a sociálních věcí. Ústav, kterým za téměř dvanáct let prošlo více než 2600 nevyléčitelně nemocných klientů je jasným důkazem toho, jak potřebné a nenahraditelné sociální služby decimují vládní škrty,“ uvedla Jana Vaňhová.

Z Fondu Ústeckého kraje jsou poskytovány dotace širokému spektru žadatelů, a to jak obcím a městům, tak i občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, apod. na různé aktivity v rámci celého kraje, které lze považovat za významné a přínosné pro Ústecký kraj. Žádosti o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje přijímá a administrativně zpracovává odbor strategie, přípravy a realizace projektů, který je také správcem fondu. Projekty po doporučení pracovní skupiny následně projednává a o poskytnutí či neposkytnutí příspěvku rozhoduje Rada Ústeckého kraje a následně Zastupitelstvo Ústeckého kraje.