Zoopark obhájil licenci k provozování zoo

V srpnu 2017 proběhla v Zooparku Chomutov pravidelná veřejnosprávní kontrola provedená na místě provozování organizace dle zákona o zoologických zahradách. 

Kontrolu provedlo Ministerstvo životního prostředí Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků ve spolupráci s Komisí pro zoologické zahrady, Českou inspekcí životního prostředí, Krajskou veterinární správou, Státní veterinární správou pro Ústecký kraj, zástupce Ministerstva zemědělství a Ústeckého kraje. Kontroly se také zúčastnil za Statutární město Chomutov náměstek David Dinda a ředitelka Iveta Rabasová.

Zoopark získal licenci k provozování zoo v roce 2004 a každé 2 roky probíhá kontrola plnění podmínek provozování zoologické zahrady.

Iveta Rabasová na jednání informovala o činnosti za sledované uplynulé období. Komise osobně navštívila Ekocentrum a Záchrannou stanici pro handicapované živočichy, další zastavení proběhlo v areálu Stará Ves, kde komise zhlédla expoziční prostory.

„Prokázali jsme, že plníme podmínky k provozování zoo, komise nezjistila nedostatky v plnění jednotlivých ustanoveních zákona o zoologických zahradách,“ vysvětlila ředitelka zooparku Iveta Rabasová.

http://zoopark.cz/