Zoopark spolupracuje se společností EKO-KOM

Vedle expozice opic druhu makak magot byl před několika dny nainstalován komplexní edukativně-zábavný koutek pro děti. Výrobu informačních tabulí a atrakcí pro děti zajistila společnost EKO-KOM. EKO-KOM je nezisková akciová společnost, která vytvořila a v Česku efektivně provozuje systém třídění, recyklace a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni.  

Koutek byl vytvořen s cílem vzdělávat děti i dospělé návštěvníky zooparku v oblasti třídění a recyklace odpadů. Děti se během hry dozví mnoho zajímavého o tom, co se stane s odpadem po vyhození do kontejneru, jak se jednotlivé druhy odpadu po recyklaci využívají a že třídění může být zábavné. Místo se stane součástí vzdělávacích programů realizovaných v zooparku a využívat jej mohou i pedagogové s žáky při prohlídce areálu.  

Poblíž informačních tabulí a tabulí s otočnými válci znázorňující jednotlivé druhy odpadů vzniklo příjemné posezení a herní věž se skluzavkou. To vše vyrobené z recyklovaného materiálu.

http://zoopark.cz/