Právě se nacházíte:

„Zvládneme to.“

Dne 27. března 2013 se sešli žáci Základní školy Hornická v Chomutově u dalšího projektového dne na téma „Zvládneme to.“ Ukázalo se, že téma můžeme vnímat z různých úhlů pohledu.

Většina tříd 1. stupně se zaměřila na problematiku handicapovaných lidí. 4. A si vyzkoušela pohyb nevidomých, dorozumívání neslyšících pomocí prstové abecedy nebo děti kreslily obrázky bez pomoci rukou. 2. A, 4. B a 5. B se seznámily s Braillovým písmem a pokoušely se vcítit do role zdravotně postižených. 5.A  se vypravila do knihovny, kde děti slyšely příběhy lidí, kteří museli překonávat zdravotní potíže, ale také hledat cestu mezi zdravé lidi. Do 1. tříd už během velikonočního týdne zavítaly městské policistky a zábavnou formou děti učily zvládnout dopravní situace, předcházet úrazům a správně se chovat k cizím lidem. 

V 6. A si zvládly děti navrhnout společná trička, 6.B navštívila Lezeckou stěnu v Jirkově, kde někteří museli překonávat sami sebe a dokázat si, že na stěnu zvládnou vylézt. 7.A si „hru na horolezce“ vyzkoušela o den dříve. Během projektového dne pak vyráběli velikonoční dekorace. Této aktuální tematice se stihly věnovat i v jiných třídách. 
 
Žáci 7. B a 8. B využili jedinečnou příležitost, kdy se v Chomutově konalo Mistrovství republiky 8. tříd a mladšího dorostu v ledním hokeji, a šli podpořit své spolužáky, kteří se akce jako hráči účastnili. To žáci z 8. A si ověřovali v Mateřské škole Úsměv v ulici 17. listopadu, že zvládnou zabavit celé dopoledne malé děti. Společně zpívali, stavěli ze stavebnic, kreslili. Pak každý žák dostal na starosti jednoho malého svěřence, kterému pomohl s oblékáním. Ještě si i stihli s dětmi pohrát na zahradě. Připravili pro ně zábavnou činnost v podobě hledání vajíček.
 
9. třídy se zúčastnily besedy s Mgr. Šafaříkem o prevenci zneužívání návykových látek a sexuálně přenosných chorob. I takové situace by měl umět člověk zvládnout. Během projektového dne bylo zajímavé, jak různorodě jednotlivé třídy téma naplnily a co všechno žáci „zvládli“.
 
Mgr. Zuzana Hejcmanová, Základní škola Chomutov, Hornická 4387