Krušné hory – mozaika technických, přírodních, sportovních i historických skvostů

Rok 2012 je prvním rokem, kdy v Ústeckém kraji naplno fungují čtyři destinační agentury, které si kladou za cíl posílit rozvoj tohoto regionu. Zabývají se především péčí o přírodní a kulturní hodnoty v kraji a jejich ochranou, rozvojem šetrné formy turistiky a posílením všeobecných znalostí a vzdělání.

Myšlenka rozdělit kraj na čtyři přirozené turistické destinace, a to České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory a Dolní Poohří, vzešla z dokumentu Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015. I přes takové rozdělení, je kraj stále více vnímán jako celek s novým názvem: Brána do Čech. Brána, která vítá všechny návštěvníky a nabízí nepřeberné množství zážitků, výletů, krásných okamžiků a způsobů, jak aktivně strávit čas u nás, v Ústeckém kraji. Oblouk Brány do Čech pak tvoří čtyři základní stavební kameny, čtyři oblasti zastoupené čtyřmi destinačními agenturami. 

Čtyři agentury, čtyři regiony, tři ředitelky a jeden ředitel. Každá oblast Ústeckého kraje je něčím specifická a unikátní. Během prázdnin jste se mohli seznámit s Destinačními agenturami Dolní Poohří a České středohoří a obecně prospěšnou společností České Švýcarsko.
 
Nejhornatější destinací Ústeckého kraje jsou Krušné hory, zde má své sídlo na horských hřebenech Destinační agentura Krušné hory, kterou vede už druhým rokem ředitelka Kateřina Suchá. 
 
Dobrý den paní ředitelko, můžete se čtenářům stručně představit? 
Jmenuji se Kateřina Suchá a pro Destinační agenturu Krušné hory pracuji od prosince 2010.
 
Jakou činnost si máme představit pod názvem Destinační agentura Krušné hory?
Potichu a nenápadně se za posledních 20 let z Krušných hor stal unikát mezi našimi pohořími. Ale protože společnost tu pozitivní změnu příliš nevnímá, je potřeba dobrou zprávu o renesanci Krušných hor pustit do světa a v tom vidím hlavní úkol destinační agentury – představit Krušné hory jako destinaci vhodnou pro víkendovou i dovolenkovou turistiku. 
Kromě uzdravené přírody potkáte místa dýchající dávnou historií, hornické památky. Najdete zde neomezený prostor pro své výlety. Na své si přijdou i rodiny s dětmi, volného prostoru pro dobrodružné výpravy je tu spousta. Krásný výhled na Krušnohoří vás čeká z nedaleké rozhledny Jeřabina, tiché chvíle s krásnou přírodou zažijete u Černého rybníka. Monumentální Šumný důl zase nenechá v klidu vaše oči a představivost.  Více informací a tipů na výlet najdete na našich webových stránkách www.krusne-hory.org. Prostě a jednoduše: Přijeďte se podívat!
 
Jakých úspěchů si za dobu fungování destinační agentury nejvíce ceníte?
V minulém roce jsme nechali vypracovat projektovou dokumentaci pro vytvoření atraktivního objektu, sídla destinační agentury, v obci Klíny, který bude sloužit službám veřejnosti v rekreační oblasti Krušných hor.
V objektu se bude nacházet informační centrum s recepcí a možností přístupu na internet, výstavní prostory pro stálé i putovní výstavy, přednáškový sál pro 40 lidí s možností občerstvení, šatny i hygienické zařízení pro běžkaře a cyklisty. Objekt bude napojen na stávající parkoviště, v blízkosti je napojení na běžecké i cyklistické trasy. Součástí bude i arboretum, ve kterém budou vysazeny dřeviny a rostliny typické pro Krušné hory. Posledním, ale nelehkým a časově náročným krůčkem k zahájení stavby je získání souhlasného stanoviska pro stavební povolení od společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., protože stavba je situována v ochranném pásmu dálkovodu etylenu. 
V roce 2011 byl vydán Katalog ubytování s tipy na výlety po Krušných horách. V letošním roce připravujeme propagační materiál představující Krušné hory. Jeho obsahem bude historie Krušných hor, fauna, flora, zimní a letní sporty, hornictví, lázeňství a v neposlední řadě i krušnohorské lidové tradice. Se Svazkem obcí v regionu Krušných hor společně připravujeme propagační materiál Krušnohorské zimní sporty, jehož součástí bude i česko-německá mapa běžeckých okruhů od Božího Daru po Telnici. 
Na září připravujeme odbornou exkurzi po Krušných horách. Cílem této exkurze je navázání užší spolupráce s  aktéry cestovního ruchu v Krušných horách, ať už ve veřejné nebo soukromé sféře. Během zajímavého programu budou mít možnost nejen poznat vybrané turistické zajímavosti Krušných hor, ale také se seznámit se svými kolegy a formou diskuse se zapojit do řešení aktuálních témat a tvorby produktových balíčků.
Na co byste pozvala návštěvníky a turisty v nejbližší době k vám do regionu?
Akcí, na které bych vás pozvala k nám do regionu, je celá řada. Jmenujme za všechny alespoň následující. V Krupce se 8. až 9. září konají Mariánské poutní slavnosti. Dne 9. září probíhá také Den otevřených památek v Krušných horách, více najdete na http://tag-des-offenen-denkmals.de/. Jirkovskou hornickou pouť můžete prožít 15. září a spoustu muziky na horách a na nové lanovce si užijete 22. září na akci „KLÍNY +“. Dne 28. září se konají hned dvě akce, a to MilešovKap, což je přespolní běh z Teplic na Milešovku, a v Litvínově Svatomichaelská slavnost. 6. října se v Meziboří koná Drakiáda na sjezdovce.
 
Další akce a více užitečných informací naleznete na www.krusne-hory.org.
 
Jedním ze zřizovatelů Destinační agentury Krušné hory je Ústecký kraj. Jak hodnotí její činnost radní Ústeckého kraje, který má v kompetenci regionální rozvoj a cestovní ruch, Ing. Radek Vonka?
Krušné hory jsou pro mě hlavně synonymem sportu. Sportoviště vybudovaná v podhůří na rekultivovaných plochách po povrchové těžbě uhlí nebo spousta tras pro pěší túry, běžky i kola na hřebenu hor, to vše je pro návštěvníky lákavé. A po sportování není nic lepšího než relaxovat v lázních, na léčivé prameny je zdejší oblast bohatá. Vysoký komfort poskytují třeba Lázně Teplice, kam neduhy jezdili léčit i Goethe nebo Beethoven. Mám tuto část našeho kraje opravdu rád a jezdím se svými syny třeba na Klíny, kde je zábava nejen v zimě, ale i v létě.
Vedení destinační agentury začalo své první aktivity realizovat „na horách“ ve spolupráci s malými obcemi a spolky a nyní pomalu zapojuje i velké města ležící pod Krušnými horami. Byl vydán Katalog ubytování v Krušných horách, a pokud ho zájemce otevře, často se nestačí divit, kolik toho a v jak kvalitním zázemí tyto hory nabízí. Pro zimní dovolenou je to tady ideální a pro rok 2013 připravujeme turistické pobytové balíčky, aby zážitky v Krušných horách byly opravdu maximální a ušité na míru potřebám turistů i výletníků.
 
Připravila: Mgr. Petra Ludwigová, Odd. regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚÚK